Υλικά Επιπλοποιΐας

Υλικά Επιπλοποιΐας

Α - ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΕ ΦΡΕΝΟ & ΟΔΗΓΟΙ

Β - ΚΟΥΜΠΑΣΑ - ΑΝΑΚΛΙΣΕΙΣ

Γ - ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ & ΑΠΛΟΙ

Δ - ΜΠΑΖΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ

Ε - ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΣΤ - MAGIK CORNER - ΤΡΟΦΟΘΗΚΕΣ

E - ΤΑΠΕΣ – ΕΙΔΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ζ - ΠΟΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Η - ΥΓΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Θ - ΚΟΥΤΑΛΟΘΗΚΕΣ