Ραμποτέ

Ραμποτέ

Σανίδες επένδυσης ραμποτέ, κατάλληλες για επένδυση οροφής, τοίχου και πατώματος σε όλα τα μήκη.