Πριστή Ξυλεία Κυπαρισιού

Πριστή Ξυλεία Κυπαρισιού

Πριστή ξυλεία κυπαρρισίου δικής μας παραγωγής και επεξεργασίας, για ανθεκτικότατο δάπεδο εξωτερικού και παραθαλάσσιου χώρου.